Liver Disease and Transplant Helpline

लिवर ट्रांसप्लांट : निर्णय से पहले डॉक्टर ज्योत्स्ना वर्मा से सलाह लें

Leading Liver Transplant Hospitals in India

Hospitals in India doing Liver Transplant Surgeries / Liver Transplant Procedure (In alphabetic order) are:

Apollo Hospital - Delhi

Apollo Hospital - Chennai

BLK Hospital - New Delhi

Fortis Hospital - NOIDA

Global Hospital - Hyderabad

Global Hospital - Chennai

ILBS - Delhi

Medicity - Gurgaon, Haryana

R and R Hospital - New Delhi

SGRH(Sir Ganga Ram Hospital) - New Delhi

........... and many more.


Leading Liver Transplant Surgeons - INDIA

Doctors in India doing Liver Transplant Surgeries / Liver Transplant Procedure (In alphabetic order of city-names) are:

Delhi :
Dr. Sanjay Singh Negi, Dr. Saleem Naik, Dr. Ashutosh Chauhan, Dr. Shailendra Lalwani, Dr. Subash Gupta, Dr. Naimish Mehta, Dr. Ravinder Pal Singh, Dr. Neerav Goyal, Dr. Vasudevan, Dr. Vivek Mittal

NOIDA (U.P.) :
Dr. Vivek Vij, Dr. Puneet Dargan, Dr.Vishal Kumar Chaurasia, Dr. Kausar

Haryana :
Dr. A. S. Soin, Dr. Rahul Kakodkar, Dr. Amit Rastogi, Dr. Sanjay Goja, Dr. Ravi Mohanka

Kolkata :
Dr. Sanjoy Mandal

Mumbai (Bombay) :
Dr. Rahul Kakodkar, Dr. Surendra Kumar Mathur, Dr. Chetan Kantharia, Dr. Jahoorahmad Patankar, Dr. Ankur J. Shah, Dr. Vinay Kumaran, Dr. Vibha Varma, Dr. Rakesh Rai, Dr. Sanjay Nagral

South India (Bangalore):
Dr. Dilip K. Chakravarty

South India (Chennai):
Dr. M.Rela, Dr. Ajitabh Srivastava, Dr. Raghu Varadarajan, Dr. Anand Khakar, Dr. Anand Ramamurthy

Leading Hepatologists

Dr. Mukul Rastogi, Dr. Yogesh Batra, Dr. Shiv Kumar Sarin, Dr. Sanjiv Saigal, Dr. Neeraj Saraf, Dr. Naresh Bansal, Dr. Manav Wadhawan


Leading Pediatric Hepatologists

Dr. Rajeev Tomar, Dr. Shikha, Dr. A. Sibal, Dr. N. Mohan, Dr.Nishant Wadhwa